HUISACKER 1
5096 BW HULSEL
013 509 1991

Dorpsraad Hulsel

Dorpsraad Hulsel

De stichting stelt zich ten doel het algemeen belang van Hulsel en zijn bewoners te behartigen zulks in voortdurende wisselwerking met die bewoners. Hieronder wordt mede begrepen de bevordering en verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat van het dorp alsmede het stimuleren van initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van het dorp behouden blijven.

www.dorpsraadhulsel.nl